TRIVSELS BAROMETER

.. trivselsbarometer reducerer stress og fravær – og forbedrer engagementet

H2H vinder indpas i erhvervslivet. Det bliver mere og mere aktuelt at arbejde målrettet med og henimod enkelt personer “i virksomheden”. Vi bruger netværksplatforme som facebook og LinkedIn i vores arbejde.

Hvad kræver det af os; både som virksomhed og som medarbejder?

Med det samme dukker ordene kommunikation og trivsel op. Det kræver noget af det enkelte menneske for aktivt at kunne trives i H2H rollen, i.e.  overskud, energi og balance, men også samarbejds- og beslutningsevner for at nævne nogle. Kommunikation kan positivt kæde tingene sammen.

Det kan være værdifuldt for virksomheden AKTIVT at arbejde med trivsel internt  i virksomheden for at sikre en god overgang til H2H.

Hvad er trivsel i din virksomhed? Og hvad vil du kunne få ud af at tage hul på trivsel.

trivselsbarometer

Vi ser tydelig tegn på et langt større engagement i virksomheden ligesom stress og fravær kan reduceres i væsentlig grad.

Meget væsentlige områder, som de fleste virksomheder har nedfældet målsætninger omkring.

Det, som gør forskellen fra virksomhed til virksomhed er, om man helt konkret er åben for at arbejde med det.

ER DU ÅBEN FOR KOMMUNIKATIVT  AT ARBEJDE MED TRIVSEL…

 

SOLMAND har værktøjer til at hjælpe jer godt i gang med at blive H2H virksomhed.

TILBAGE TIL FORSIDE