HR outsourcing

Outsourcing af HR opgaver

 med professionel sparring til ledelsen

Måske er tidspunktet modent til at tænke anderledes. Er I klar til at få en neutral HR-ansvarlig på hele eller dele af jeres HR opgaver? Kan det være en fordel for jer at arbejde med såvel ledelsens som medarbejderens udfordringer på et neutralt grundlag.

.. flere kasketter

I hverdagen har vi som ledere ofte modstridende kasketter på, især når det drejer sig om personalemæssige udfordringer. Det kan du bla. løse ved at outsource HR. Derved frigører du arbejdskapacitet hos din leder og ikke mindst opnår du et mere frigjort samarbejde mellem ledelse og ansatte.

.. finde et passende niveau

Hvis I, som virksomhed, er klar til at isolere HR-opgaver, så kunne jeg være løsningen til det. Medarbejderopgaver er ofte ad hoc, dvs. efter behov og i fællesskab finder vi et passende niveau. Har i allerede en HR-ansvarlig i virksomheden kunne vi samarbejde omkring opgaven og sparring til ledelsen.

.. ekstern sparring ledelse – medarbejdere

Sparring til ledelsen kan dreje sig om anbefalinger i forhold til enkelt personer, afdelinger og ledelsen selv. Det kan også være udarbejdelse af årsplan for HR aktiviteter,  udviklingssamtaler, afklaring af udfordringer, motivering, stress etc.

.. strategiske vurderinger (organisatorisk)

I en virksomhed arbejdes der kontinuerligt med grænseflader mellem afdelinger og enkelt personer. Behov for reelle tiltag og dialog omkring dette kunne naturligt indgå i sparring til ledelse.

.. klar til at oursource HR

Kontakt os for mere information om dine muligheder.

 

TILBAGE TIL FORSIDE

Professionel sparring coaching, effektiv kommunikation, konflikthåndtering stresshåndtering

Facebook Iconfacebook like button