Individuel sparring


Kommunikationshuset indgår i sparring med medarbejdere med henblik på at få dem til at fungere optimalt med resten af medarbejderstaben (igen).

Det kan være medarbejdere, som er kommet uheldigt ind i firmakulturen og har brug for hjælp til at vende bølgen.

Det kan også være den medarbejder, som har en uheldig attitude og som gang på gang kommer i konflikt med andre medarbejdere.

Det, som kan skabe de største udfordringer er :

  • den uformelle organisation,
  • hvis en tidligere ledelse har fået en ny placering i organisationen, eller
  • hvis ledelsen skifter ledelsesstil uden at medarbejderne er indforstået.

Disse ændringer kan påvirke organisationen både i opad- og nedad gående retning. I yderste konsekvens vil nogle medarbejdere søge andre udfordringer.

Professionel sparring coaching, effektiv kommunikation, konflikthåndtering stresshåndtering

Facebook Iconfacebook like button