EFFEKTIVT SAMARBEJDE

… giv dine medarbejdere mulighed for at løfte i flok og nå endnu bedre i mål

SAMARBEJDE i en virksomhed er fundamental vigtig.

Vi samarbejde naturligvis omkring opgaver, som skal løses. Det er det oplagte! Vi samarbejder også om forretningsgange og hvor vi vil hen som virksomhed. Eller gør vi?

Hvad vil det sige at samarbejde?

Vi har brug for et  fælles mål og dernæst skal mulighed, tid og tillid til at nå i mål være tilstede.

Fælles mål

Forudsætningen for at kunne samarbejde, er at vi har et fælles mål. Dernæst skal muligheden være tilstede for, at vi kan nå det mål, ellers har vi ingenting at samarbejde om.

I en virksomhed løser vi opgaven for kunden. Det er det ultimative mål, som vi samarbejder omkring. Vi har også nogle delmål omkring arbejdspladsen og hvordan vi gør nogle ting.

Effektiv samarbejde

Et samarbejde skal have et tidsmæssig perspektiv og vi skal have tillid til at det kan blive en realitet.

Er samarbejdet tillidsskabende, så fundamentet skabt for at styrke effektiviteten.

Vælger I som virksomhed virkelig at samarbejde omkring, hvad og hvordan tiden bedst anvendes, så kan effektiviteten virkelig rykke.

Når vi inddrager vore medarbejdere i løsningen opnår vi udover et bedre samarbejde, også fornemmelsen af at løfte i flok og en langt højere motivation. Har vi tiden til at samarbejde?

SOLMAND har værktøjerne til at hjælpe jer godt igang med et effektivt samarbejde 
TILBAGE TIL FORSIDE