ENDELIG en behandling for stress- og depressionsramte

  

ENDELIG EN BEHANDLING for stress- og depressionsramte

 

Vi arbejder med det hele menneske. I vores behandling indgår fysisk og psykisk terapibehandling, massage, motion og ikke mindst fælles aktiviteter. Vi arbejder sammen på flere fronter med samme formål. Et samarbejde, som for den enkelte vender den negative spiral og giver mod og lyst på livet igen. Behandlingen arbejder aktivt med genopbygningen af personen selv og støtter deltageren i den kommende forandring. Ved at arbejde med det fysiske og det psykiske samtidig – bliver synergien, en positiv udvikling begyndende stort set fra dag et.

 

Hvorfor skal man så vælge denne behandling?

Med behandlingen skaber vi et positivt fundament og bygger derefter ovenpå. Behandlerne er erfarne specialister på hvert sit felt. De kombinerer deres viden og arbejder sammen om hver enkelt deltager. Det er fleksibelt forløb, som gøres individuelt. Deltageren får hver uge en plan for den næste uges aktiviteter. Der bliver hurtigt et fællesskab deltagerne imellem, som støtter deltageren og fremmer den positive udvikling.

 

Vil du gerne hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet?

Denne aktive behandling fremmer som nævnt den positive udvikling. Du oplever hurtigere overskud i hverdagen og får lyst til være i gang igen.

 

NLP psykoterapeut Henriette Solmand og Fysioterapeuterne i Slotsgade (Rolf Birkholm-Clausen og Tina Torabi) har udviklet behandlingen KROP & SJÆL, hvor man giver deltagerne redskaber til at komme igennem perioden og stærkere ud på den anden side. Konceptet bygger på den nyeste forskning, som er foretaget på området.

Der er INTROMØDE den 24. april 2013 kl. 18:30. Her præsenteres KROP & SJÆL og de tilknyttede muligheder.

 

I almindelighed vælger mange stress- og depressionsramte desværre ofte at gå med deres udfordringer alene i al for lang tid. De personer, som er kommet i behandling og hvor en diagnose fra lægen lovliggør en sygdomsperiode; de er oftere mere åbne om det.

 

For nogle kan det være pinligt og flovt at fortælle det til dem, man kender. For nogle endda flovt at fortælle det til sin egen familie.

Personer med stress, er stærkere end de fleste. De er overbebyrdede og har sandsynligvis været det længe. De føler en stor forpligtelse overfor det, som de har engageret sig i.

 

Som følge af længere tid med stress, kan de ramte få følgesygdomme, som eksempelvis depression, hjerte-kar- sygdomme, infektionssygdomme, søvnforstyrrelser, misbrug af sukker / alkohol / stoffer mm. Derudover kan det eventuelt betyde forværring af eventuelle eksisterende sygdomme. Ofte er stressramte godt klar over; at det er skadeligt for dem. Deres loyalitet og ansvarsfølelse er blot større.

 

Stress defineres som ”en tilstand karakteriseret ved anspændthed og ulyst hos den enkelte”. ”Stress er grundlæggende en biologisk mekanisme, styret af stresshormoner og nervesystemet, der aktiverer os både fysisk og psykisk til bedre at kunne klare en oplevet presset situation.

 

Flere og flere mennesker i den danske befolkning rammes af stress, og det er i øjeblikket den næst hyppigste årsag til at folk må sygemeldes fra deres arbejde. Stress påvirker ikke kun den enkelte, men også dens omgivelser. Stress er en reaktion på fysisk eller/og psykisk ”over-” belastning, som kan opleves på mange forskellige niveauer. Stressramte har ofte forskellige former for fysiske symptomer. Af den grund er fysioterapi de senere år blevet mere inddraget i behandlingen af stress.

 

Man kan få stress af ingenting af lave eller hvis man er bagefter hele tiden. Det er blevet lidt moderne at sige; jeg er stresset. Vel at mærke uden at være det. Vi kan tåle at være stressede i kortere tid. Det gør, at vi tager os sammen og som oftest yder vi en bedre indsats. Nogle forbliver måske indirekte i stress situationen for at vedblive at yde en bedre indsats.

 

For de fleste er det desværre stadig tabu at tale om stress og depression. Både dem, som bliver ramt og de nærmeste og ikke mindst omgivelserne undgår ofte at tale om stress. Vi er tilbøjelige til at lukke øjnene for det, fordi det er svært at forholde sig til. Noget af det handler også om, at man kan være usikre på om personen bliver vred eller ked af det. Og om personen har lyst til at snakke om det.

 

Vi fungerer bedst, når vi er i balance. At være i balance med os selv og de mennesker vi møder på vores vej. Når vi har det godt med os selv og har vi overskud. Ofte har stress og depressionsramte det lige modsat. Selvtilliden og selvværdet daler for den enkelte og der bliver desværre kigget ned på dem. Det er synd for dem, tænker nogen måske. En god årsag til at gå stille med dørene. Men, kroppen sladrer om, hvordan vi har det. ”Vi ved det selv.”

 

Så tag dig dog sammen! Nemmere sagt end gjort. Efter besøg hos læge bliver vi sendt hjem igen. Hverdagen melder sig lynhurtigt. Der er stadig krav og forventninger. Det er stadig svært. Det kunne være rart at have nogen, at dele det med det og have nogle muligheder for at komme videre ressourcefuldt. Det kan du nu.

 

Vores erfaring er, at et intensivt behandlingsforløb, hvor der fokuseres på det hele menneske vil flytte markant på deltagerens generelle fysiske og psykiske tilstand.

 

På INTROMØDET onsdag den 24. april 2013 kl. 18:30 får du mere at vide om det praktiske i forbindelse med behandlingstilbuddet KROP & SJÆL.