Alle indlæg af Henriette Solmand

… få en ekstern HR funktion


Få en neutral HR funktion, som professionelt kan håndtere personalemæssige forhold.

 • Udviklingssamtaler (MUS)
 • De svære samtaler
 • Sparring med ledelse om HR
 • Lønbehandling

Ved at outsource HR får du tid og overskud til andre udfordringer.

Se det som et personalegode og opnå mere arbejdsglæde og trivsel på hele arbejdspladsen.

Med en ekstern HR funktion opnås der en neutral, nærværende og kompetent håndtering af personalemæssige forhold. Løbende personalepleje i et uforpligtende miljø med medarbejderen i centrum.

… gode ideer fra en tema-dag


Hele virksomheden var samlet om “Produktivitet og effektivitet“. Der var knap 60 deltagere, som alle ventede på, hvad der nu skulle ske. Ca. 40 var mere vant til at have et værktøj i hånden, så det var temmelig uvant at sidde ventende på en stol.

Vidste godt at denne flok skulle udfordres fra første minut!

Der blev arbejdet med reelle forslag til forbedringer i arbejdsprocessen, hvem som skulle have ansvaret for at føre det ud i livet og tidsforløb.

Som afrunding på dagen arbejdede grupperne med gode huskeregler i hverdagen. Her er nogle af dem:

 • KIG OP (og få gode ideer løbende)
 • Tænk positivt
 • Ryd op efter dig selv
 • Værdsæt pauser
 • HUSK at vi arbejder i samme firma
 • Vær en god kollega
Brug endelig dette som inspiration til en tema-dag på din arbejdsplads. Hvad kunne det betyde for jeres arbejdsmoral og indsats i hverdagen ?

 

… bliv bedre til forhandling

Forhandling bruger vi stort set hver dag. Vi forhandler om alt lige fra arbejdsopgaver til kontraktindhold.
Hvad vil det sige at forhandle om? Vi kan vende ordet en anelse til handle – for  noget.  Vi behøver et mål eller et formål med at forhandle. For at kunne forhandle har vi brug for at vide, hvor vi skal hen og hvad vi vil opnå med forhandlingen.

Ønsker vi eksempelvis at komme i mål med noget, så kan forhandlingen være selve værktøjet til at nå i mål.

Nogle ser måske selve forhandlingen som målet, og de vil ret hurtigt finde noget nyt at forhandle om. Det afgørende her er, hvorvidt vi fokuserer primært på processen eller tillige på resultatet.

Balance
Balance

For nogle er processen vigtigst, dvs. forhandlingsprocessen. Vejen til målet må gerne være lang. Forudbestemte stadier opnås undervejs. Her snakker vi sælgeren eller praktikeren. De kan opleve en særlig bølge, når de bevæger sig ind i  forhandlingsprocessen; deres hjemmebane.

For andre er resultatet vigtigst. Vejen til målet kan være uvæsentlig og ønskes kort. Det vigtigste er, at nå i mål og gerne hurtigt.  Forhandlingsprocessen overstås hurtigt. Denne gruppe kan ende med at beslutte fremfor at forhandle.

Forhandling har været et af de foretrukne temaer til “Effektiv Kommunikation”.

… få værktøjer til at være på forkant af situationen


Dagligt bliver vi udsat for AKUTTE opgaver og aktiviteter, som ændrer fokus og styring af dagens andre gøremål. Hverdagens planlagte aktiviteter bliver tilsidesat for akut brandslukning.

De fleste af os kender det godt. Vi slipper også gerne alt, hvad vi har i hænderne, for at løse en akut situation.

Men, tænk hvis dagen bare kørte igennem planmæssigt. Er det ønskværdigt eller måske utænkeligt?

Nogle brancher er 100 % styret af det spontane. Nogle medarbejdere fungerer også bedst under det spontane, som sætter krav til medarbejderen om hurtige beslutninger og hurtig reaktion.

Der er også medarbejdere, som langt fra kan fungere under brandslukning. Det kan gøre dem usikre på deres job, hvordan håndterer vi det som virksomhed.

Kan vi lide at der dukker uventede opgaver op. Hvis vi skal være helt ærlige – så ja. Det kan gøre os ekstra værdifulde, især når vi løser opgaven. Hvad så næste gang og næste gang? Hvornår bliver det en belastning?

I nogle brancher udgør brandslukning gennemsnitlig 5-15 % af den daglige arbejdstid. Andre brancher kan være helt oppe på 50-80 %.

SOLMAND har værktøjer til at hjælpe jer godt igang med at undgå brandslukning
TILBAGE TIL FORSIDE

.. trivselsbarometer reducerer stress og fravær – og forbedrer engagementet

H2H vinder indpas i erhvervslivet. Det bliver mere og mere aktuelt at arbejde målrettet med og henimod enkelt personer “i virksomheden”. Vi bruger netværksplatforme som facebook og LinkedIn i vores arbejde.

Hvad kræver det af os; både som virksomhed og som medarbejder?

Med det samme dukker ordene kommunikation og trivsel op. Det kræver noget af det enkelte menneske for aktivt at kunne trives i H2H rollen, i.e.  overskud, energi og balance, men også samarbejds- og beslutningsevner for at nævne nogle. Kommunikation kan positivt kæde tingene sammen.

Det kan være værdifuldt for virksomheden AKTIVT at arbejde med trivsel internt  i virksomheden for at sikre en god overgang til H2H.

Hvad er trivsel i din virksomhed? Og hvad vil du kunne få ud af at tage hul på trivsel.

trivselsbarometer

Vi ser tydelig tegn på et langt større engagement i virksomheden ligesom stress og fravær kan reduceres i væsentlig grad.

Meget væsentlige områder, som de fleste virksomheder har nedfældet målsætninger omkring.

Det, som gør forskellen fra virksomhed til virksomhed er, om man helt konkret er åben for at arbejde med det.

ER DU ÅBEN FOR KOMMUNIKATIVT  AT ARBEJDE MED TRIVSEL…

 

SOLMAND har værktøjer til at hjælpe jer godt i gang med at blive H2H virksomhed.

TILBAGE TIL FORSIDE

… giv dine medarbejdere mulighed for at løfte i flok og nå endnu bedre i mål

SAMARBEJDE i en virksomhed er fundamental vigtig.

Vi samarbejde naturligvis omkring opgaver, som skal løses. Det er det oplagte! Vi samarbejder også om forretningsgange og hvor vi vil hen som virksomhed. Eller gør vi?

Hvad vil det sige at samarbejde?

Vi har brug for et  fælles mål og dernæst skal mulighed, tid og tillid til at nå i mål være tilstede.

Fælles mål

Forudsætningen for at kunne samarbejde, er at vi har et fælles mål. Dernæst skal muligheden være tilstede for, at vi kan nå det mål, ellers har vi ingenting at samarbejde om.

I en virksomhed løser vi opgaven for kunden. Det er det ultimative mål, som vi samarbejder omkring. Vi har også nogle delmål omkring arbejdspladsen og hvordan vi gør nogle ting.

Effektiv samarbejde

Et samarbejde skal have et tidsmæssig perspektiv og vi skal have tillid til at det kan blive en realitet.

Er samarbejdet tillidsskabende, så fundamentet skabt for at styrke effektiviteten.

Vælger I som virksomhed virkelig at samarbejde omkring, hvad og hvordan tiden bedst anvendes, så kan effektiviteten virkelig rykke.

Når vi inddrager vore medarbejdere i løsningen opnår vi udover et bedre samarbejde, også fornemmelsen af at løfte i flok og en langt højere motivation. Har vi tiden til at samarbejde?

SOLMAND har værktøjerne til at hjælpe jer godt igang med et effektivt samarbejde 
TILBAGE TIL FORSIDE

… forebyg stress og bevar dine medarbejdere på arbejdspladsen


Stress er tæt på at være noget, vi har i alle virksomheder. Vi vil helst undgå det og alligevel ved vi godt, at der er der.

Det melder sin ankomst så snart tingene spidser til, Pressede situationer kommer ofte i stimer og vi kan føle, at vi slet ikke kan komme af med det igen.

Stress skal vi være seriøse omkring, især fordi det kan koste nøglepersoner længere fravær. Men, tænk hvis vi helt eller delvist kunne undgå stress i virksomhederne.

Vi er overbeviste om, at en del stress kan undgås. Det kræver højest sandsynligt en indsats fra både virksomheder og medarbejdere. Tænk, hvis indsatsen kan betale sig.

SOLMAND har værktøjer til at hjælpe jer godt igang med at blive bedre til at  slippe presset.

TILBAGE TIL FORSIDE

Kan vi undgå piller

Uddrag af indslag på Politikkens hjemmeside.

piller

http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2200773/psykoterapi-betaler-sig-frem-for-psykofarmaka/
Irene Oestrich, specialpsykolog, ph.d., adj. professor, Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi, Region Hovedstadens Psykiatri.

 

Undergravende depression og kronisk angst er store kilder til elendighed i samfundet – måske de største.

Men når man taler åbent om det, viser det sig snart, hvor mange mennesker/familier der er påvirket.

En ud af seks af os bliver diagnosticeret med depression eller kronisk angst – hvor mange af os lever med det i det skjulte? En ud af tre familier er påvirket på en eller anden måde.

Vores arbejdsmiljøer og uddannelsesmiljøer er også påvirkede. Vi kalder det stress, men i mange tilfælde er det egentlig psykisk lidelse: angst, depression eller en blanding.

Det mest uforståelige set fra en mere professionel og også politisk synsvinkel er, at vi rent faktisk har evidensbaserede terapeutiske metoder, som kan løfte mindst halvdelen videre ….

I det hele taget har psykoterapi undergået en virkelig markant forandring i de sidste årtier. Tidligere var det uendelige forløb, de få og rige beskåret.

Nu er det korte, fremadrettede forløb, der gør mennesker i stand til selv at tage kampen op over for destruktive tanker og følelser og opbygge selvværd og modstandskraft.

Terapi udelukker ikke medicinsk behandling, og der er ofte tale om en kombination som bedste mulighed, men det er psykoterapi, som bør være første valg.

Alle læger og psykologer ved dette. Alligevel er der problemer med tilgængeligheden og med at sikre mennesker med psykisk lidelse retten til den bedst mulige behandling.

Men hvad sker der for det meste, når et menneske går til lægen med en depression? Det er sjældent, de får tilbudt psykologisk behandling, og hvis de får det, er det sjældent, at der er taget stilling til, hvilken psykologisk behandling der er brug for.

Et menneske, der er belastet, mangler energi, kan ikke overskue noget som helst eller tage beslutninger, men er altså helt overladt til selv at finde vej i terapijunglen.

Når man lider af en psykisk lidelse, har man ret til den bedste behandling, uden man selv skal kæmpe med at finde frem til den.

Hos egen læge vil man sandsynligvis få tilbudt medicin og muligvis nogle samtaler om problemerne, der medvirker til depressionen eller angsten.

Men der er rigtig mange mennesker, der helst ikke vil have medicin, som heller ikke føler, at det ændrer noget, og som muligvis oplever generende bivirkninger.

 

Har værktøjer til at hjælpe ..

Faldt over denne skræmmende beretning fra virkelighedens verden. Hvor er det dog vigtigt at vi kan rumme hinanden og finde plads, så den enkelte kan udvikle sig på bedste vis.
Denne unge mand havde evnen til at kæmpe og til sidst vælge noget godt for sig selv. Det er okay at tænke på sig selv, især hvis andre har en ødelæggende måde at være på.
Jeg bliver helt trist ved tanken om, hvilken påvirkning sådan en barndom kan have for resten af livet.
Derfor er jeg ekstra glad for, at jeg har værktøjerne til at hjælpe sådanne mennesker ovenpå igen.
Det er muligt at få det godt indeni. Roligt og harmonisk, præcis som det burde være. Det giver personligt overskud til at klare livets udfordringer med den positivitet, som generelt gør livet lettere..

Deltagernes mening om KROP & SJÆL

 

Sådan siger deltagerne om behandlingen:

 

 • Synes at man skal gøre andre opmærksom på, at der findes sådan et godt forløb.
 • Har savnet at der var nogen (andre), som tog over.
 • Uden den her behandling, ved jeg ikke hvor jeg var endt.
 • Behandlingen udfordrer og man får stressen ud af kroppen.
 • Det har været skønt at opleve en succes med sig selv og sin krop.
 • Simpelthen det bedste for mig.
 • Lidt hårdt den første uge. 
 • Fællesskabet og sammenholdet har betydet meget.
 • Alle burde have muligheden for at modtage denne behandling.
 • Jeg skulle have været igennem dette forløb inden jeg skulle på arbejde igen.
 • Det her koncept er så super, for det drejer sig om det hele menneske.
 • Har prøvet andre behandlinger i kommunen, også gode behandlinger. Men, jeg skulle have dette med for at jeg kunne blive et helt menneske.

 

Læs mere om behandlingen her på hjemmesiden eller deltag i INTROMØDE den 1/7 2013 kl. 18:30 og få informationen first hand.

 

KROP & SJÆL halvvejs

Hej med dig..

Nu er KROP & SJÆL halvvejs i behandlingen. Humøret er utrolig højt. Kommer lige fra netværksgrupppe, hvor deltagerne knap havde lyst til at tage hjem igen.

Stemningen er helt i top. Bemærk, at disse deltagere for 4 uger siden så sig selv som triste, uoplagte, tom for energi, ingen glæde.

Nu møder jeg en trup energifyldte, humørbomber, som tilmed godt kan se deres egen rolle i forhold til, hvor de er…

Der er i den grad fantastisk, også på jysk… :-)

 

KROP & SJÆL – Et 8 ugers hold starter den 8/5 2013

8 ugers hold KROP & SJÆL starter onsdag den 8/5 2013.

Gik du glip af intro-aftenen, så ring 2020 1375 og hør om dine muligheder.

 

Vi starter ud med et hold super seriøse deltagere her den 8. maj.

Konceptet bringer deltagerne igennem massage, fysioterapi, psykoterapi, motion og netværks gruppe. Der er aktiviteter løbende igennem hver uge. Motion og netværksgruppe er fælles med andre, mens massage, fysioterapi og psykoterapi er individuelt.

Det fysiske understøtter det psykiske og omvendt. Der bliver i den grad samlet op.

Konceptet foregår i samarbejde med Fysioterapeuterne, Slotsgade i Skive.

 

ENDELIG en behandling for stress- og depressionsramte

  

ENDELIG EN BEHANDLING for stress- og depressionsramte

 

Vi arbejder med det hele menneske. I vores behandling indgår fysisk og psykisk terapibehandling, massage, motion og ikke mindst fælles aktiviteter. Vi arbejder sammen på flere fronter med samme formål. Et samarbejde, som for den enkelte vender den negative spiral og giver mod og lyst på livet igen. Behandlingen arbejder aktivt med genopbygningen af personen selv og støtter deltageren i den kommende forandring. Ved at arbejde med det fysiske og det psykiske samtidig – bliver synergien, en positiv udvikling begyndende stort set fra dag et.

 

Hvorfor skal man så vælge denne behandling?

Med behandlingen skaber vi et positivt fundament og bygger derefter ovenpå. Behandlerne er erfarne specialister på hvert sit felt. De kombinerer deres viden og arbejder sammen om hver enkelt deltager. Det er fleksibelt forløb, som gøres individuelt. Deltageren får hver uge en plan for den næste uges aktiviteter. Der bliver hurtigt et fællesskab deltagerne imellem, som støtter deltageren og fremmer den positive udvikling.

 

Vil du gerne hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet?

Denne aktive behandling fremmer som nævnt den positive udvikling. Du oplever hurtigere overskud i hverdagen og får lyst til være i gang igen.

 

NLP psykoterapeut Henriette Solmand og Fysioterapeuterne i Slotsgade (Rolf Birkholm-Clausen og Tina Torabi) har udviklet behandlingen KROP & SJÆL, hvor man giver deltagerne redskaber til at komme igennem perioden og stærkere ud på den anden side. Konceptet bygger på den nyeste forskning, som er foretaget på området.

Der er INTROMØDE den 24. april 2013 kl. 18:30. Her præsenteres KROP & SJÆL og de tilknyttede muligheder.

 

I almindelighed vælger mange stress- og depressionsramte desværre ofte at gå med deres udfordringer alene i al for lang tid. De personer, som er kommet i behandling og hvor en diagnose fra lægen lovliggør en sygdomsperiode; de er oftere mere åbne om det.

 

For nogle kan det være pinligt og flovt at fortælle det til dem, man kender. For nogle endda flovt at fortælle det til sin egen familie.

Personer med stress, er stærkere end de fleste. De er overbebyrdede og har sandsynligvis været det længe. De føler en stor forpligtelse overfor det, som de har engageret sig i.

 

Som følge af længere tid med stress, kan de ramte få følgesygdomme, som eksempelvis depression, hjerte-kar- sygdomme, infektionssygdomme, søvnforstyrrelser, misbrug af sukker / alkohol / stoffer mm. Derudover kan det eventuelt betyde forværring af eventuelle eksisterende sygdomme. Ofte er stressramte godt klar over; at det er skadeligt for dem. Deres loyalitet og ansvarsfølelse er blot større.

 

Stress defineres som ”en tilstand karakteriseret ved anspændthed og ulyst hos den enkelte”. ”Stress er grundlæggende en biologisk mekanisme, styret af stresshormoner og nervesystemet, der aktiverer os både fysisk og psykisk til bedre at kunne klare en oplevet presset situation.

 

Flere og flere mennesker i den danske befolkning rammes af stress, og det er i øjeblikket den næst hyppigste årsag til at folk må sygemeldes fra deres arbejde. Stress påvirker ikke kun den enkelte, men også dens omgivelser. Stress er en reaktion på fysisk eller/og psykisk ”over-” belastning, som kan opleves på mange forskellige niveauer. Stressramte har ofte forskellige former for fysiske symptomer. Af den grund er fysioterapi de senere år blevet mere inddraget i behandlingen af stress.

 

Man kan få stress af ingenting af lave eller hvis man er bagefter hele tiden. Det er blevet lidt moderne at sige; jeg er stresset. Vel at mærke uden at være det. Vi kan tåle at være stressede i kortere tid. Det gør, at vi tager os sammen og som oftest yder vi en bedre indsats. Nogle forbliver måske indirekte i stress situationen for at vedblive at yde en bedre indsats.

 

For de fleste er det desværre stadig tabu at tale om stress og depression. Både dem, som bliver ramt og de nærmeste og ikke mindst omgivelserne undgår ofte at tale om stress. Vi er tilbøjelige til at lukke øjnene for det, fordi det er svært at forholde sig til. Noget af det handler også om, at man kan være usikre på om personen bliver vred eller ked af det. Og om personen har lyst til at snakke om det.

 

Vi fungerer bedst, når vi er i balance. At være i balance med os selv og de mennesker vi møder på vores vej. Når vi har det godt med os selv og har vi overskud. Ofte har stress og depressionsramte det lige modsat. Selvtilliden og selvværdet daler for den enkelte og der bliver desværre kigget ned på dem. Det er synd for dem, tænker nogen måske. En god årsag til at gå stille med dørene. Men, kroppen sladrer om, hvordan vi har det. ”Vi ved det selv.”

 

Så tag dig dog sammen! Nemmere sagt end gjort. Efter besøg hos læge bliver vi sendt hjem igen. Hverdagen melder sig lynhurtigt. Der er stadig krav og forventninger. Det er stadig svært. Det kunne være rart at have nogen, at dele det med det og have nogle muligheder for at komme videre ressourcefuldt. Det kan du nu.

 

Vores erfaring er, at et intensivt behandlingsforløb, hvor der fokuseres på det hele menneske vil flytte markant på deltagerens generelle fysiske og psykiske tilstand.

 

På INTROMØDET onsdag den 24. april 2013 kl. 18:30 får du mere at vide om det praktiske i forbindelse med behandlingstilbuddet KROP & SJÆL.

INTROMØDE den 24. april 2013

INTROMØDE

KROP & SJÆL er et behandlingstilbud for stress- og depressionsramte.

Næste intromøde løber af stablen den 24. april 2013.

Vi kommer nærmere ind på de muligheder som Kommunikationshuset SOLMAND byder på alene, og især i samarbejde med Fysioterapeuterne Slotsgade (Skive).

Du kommer til at høre om de forskellige tilbud:

  • ÅBENT HUS
  • FYRAFTENS netværksgruppe
  • KROP & SJÆL 

   Behandlingstilbud i tæt samarbejde med Fysioterapeuterne Slotsgade, Skive

  • NLP Psykoterapi. 

Klik på nedenstående link med INTROMØDE for at komme videre til TILMELDING.

Ses

Vil du derimod gerne læse lidt mere inden du bestemmer dig, så klik her.

 

KROP & SJÆL i samarbejde med Fysioterapeuterne Slotsgade (Skive)

Behandlingstilbuddet KROP & SJÆL

Behandlingstilbuddet KROP & SJÆL er en kombination af fysiske og psykiske behandlinger. Løbende opfølgning af, hvor DU er i forløbet. Der vil blive udleveret et program uge for uge, som du får udleveret hver onsdag. Noget vil foregå i netværksgruppen, mens andet vil være på egen hånd.

Behandlingen indeholder psykoterapi, fysioterapi, massage, motion og netværksgruppe hver onsdag eftermiddag.

 • Behandlingstilbuddet sker i tæt samarbejde med Fysioterapeuterne Slotsgade, Skive

En unik behandling, som har fokus på at opnå en velfungerende hverdag og varige forandringer.

Download brochure om KROP & SJÆL

Få tilsendt en brochure her

 

TILMELDING INTROMØDE

KOM TIL INTROMØDE OG HØR MERE OM NETOP DINE MULIGHEDER.

Gå til TILMELDING

 

NYE MULIGHEDER for stress- og depressionsramte

NYE MULIGHEDER for stress- og depressionsramte

Mange stress- og depressionsramte vælger desværre ofte at gå med deres udfordringer ALENE.

Vi har lidt berøringsangst overfor stress og depression. Både dem, som bliver ramt og de nærmeste og ikke mindst omgivelserne. Selvtilliden og selvværdet daler og der bliver kigget ned på dem, som bliver syge af dem. En god årsag til at gå stille med dørene. Kroppen sladrer om, hvordan vi har det. Vi ved det selv. MEN, andre kan have svært ved at se det og kan tro; at vi er raske.

Så tag dig dog sammen! Nemmere sagt end gjort. Efter besøg hos læge bliver vi sendt hjem igen. Hverdagen melder sig lynhurtigt. Der er stadig krav og forventninger. Det er stadig svært. Det kunne være rart at have nogen, at dele det med det og have nogle muligheder for at komme videre ressourcefuldt. Det kan du nu.

SOLMAND giver dig nogle muligheder. Du kan vælge, hvad der passer bedst for dig ligefra ÅBENT HUS til reel behandling. Den 24. april 2013 kl 18:30 er dagen for opstartsmøde. Ved OPSTARTSMØDE kommer vi nærmere ind på de muligheder som Kommunikationshuset SOLMAND byder på. Du kan læse mere om mulighederne her.

 • ÅBENT HUS. Gratis at deltage. Du får mulighed for uforpligtende at mødes med andre i samme situation. Også for dem, som er ovre en stress periode og gerne vil fastholdes i det.
 • FYRAFTENS netværksgruppe. En mulighed for dem, som oplever stress og gerne vil have hjælp til at stoppe i tide.
 • KROP & SJÆL. Et reelt behandlingstilbud for stress- og depressionsramte med løbende opfølgning af, hvor du er i processen.
 • NLP Psykoterapi. En behandlingsform, som aktivt arbejder med dig og hvordan du fungerer.

Kom til opstartsmøde den 24. april 2013 kl. 18:30 og hør om dine muligheder.

Læs mere NETVÆRKSGRUPPE

HELT IGENNEM EN FANTASTISK AFTEN OM STRESSS

 

HJÆLP! MIT LIV ER OVERBOOKET…

Helt igennem – en fantastisk aften.

Havde fornøjelsen af, at have Annette Horsholt med på sidelinien. Hun har haft stress inde på livet det sidste ½-1 års tid og er meget åben omkring det.

Vi mødte en veloplagt, ærlig og stolt Annette, som åbent sagde; “jeg har været en tur nede og bide i græsset.” Stolt og åben for Annette fik vendt spiralen i januar og har de seneste måneder lært meget mere om omsorg for sig selv.

Lagde ud med sund og usund stress og om, hvor gode vi er til at sige fra eller rettere, hvor dårlig vi er til at sige fra. At vores loyalitet og ansvarsfølelse gør, at vi fortsætter længere ud end godt er.

Vi holder først, når kroppen siger fra. De første kropslige reaktioner lægger vi ofte slet ikke mærke til. Først når det går ud over nattesøvnen bliver vi klar over, at – der – måske – er – noget – galt.

Bare 10 minutter efter at vi var gået igang gik snakken livligt. Så er det virkelig en fornøjelse at være med.

Fra vores side oplevede vi deltagerne som super opmærksomme, meget interesserede og åbne. De var virkelig gode til at byde ind med ærlighed. Vi havde nær aldrig fået hold i gruppeaktiviteten.

EN FANTASTISK AFTEN OM STRESS OG ÆRLIGHED.

HAR VI FØRST ERKENDT OG INDRØMMET STRESS, SÅ KAN VI ARBEJDE PÅ AT GØRE DET TIL EN STYRKE (vende spiralen)

 

MAJ MÅNED

 

Maj måned byder på værdier og kærlighed

Vi tager fat på jalousiens underpunkter og vi kommer til at arbejde med vores værdisæt. Workshoppen sætter fokus på  kærlighedssprog. VELKOMMEN TIL DIG

Med JALOUSI på programmet kommer vi naturligt ind på kontrol, magt og angsten for at miste. Det er de store følelser, som er i spil her. At være fanget i jalousiens labyrint kan være ødelæggende i hverdagen.

Vores værdisæt forandrer sig over tid, når vi holder dem op mod vores alder og hvor vi er i livet. Der er forskel på at være 20 år og være 45. MEN, kommer vi op i helikopterperspektiv og kigger på det hele ovenfra, så er der givet vis en rød tråd. Nogle søger hele livet efter VÆRDIERNE I LIVET. Med alderen oplever jeg, at værdierne bliver mere tydelige. Har du fundet dine værdier?

Hvad betyder LOVE / kærlighed for dig? Har vi lidt travlt eller føler os forudrettede er det første vi giver slip på måske kærligheden i hverdagen. Vi holder op med at røre ved hinanden, vi holder op med at sige søde ting til hinanden. Langsomt kan der komme en afstand imellem os. Hvordan får vi øje på; at vi rent faktisk glider fra hinanden og hvordan kommer vi tilbage igen. På workshoppen arbejder vi aktivt med at få kærligheden tilbage i livet igen.

HVORDAN ER DIT LIV GENERELT?

Står du midt i nogle svære valg? Har livet omkring dig valgt for dig? Har du brug for flere ressourcer til at klare udfordringer? Har du brug for hjælp til at se nye veje?

Måske drejer det sig om en af dine nærmeste, noget familie, en kæreste eller en veninde. Er du midt i eller blandt de nærmeste – så kan Kommunikationshuset SOLMAND måske hjælpe på vej. Vi tilbyder tema-arrangementer til at skabe indsigt, psykoterapi til den enkelte og workshops, hvor der arbejdes i grupper.

MØD ANNETTE HORSHOLT

 

 

Annette Horsholt blev sygemelt med stress lige efter nytår og deltager i arrangementet torsdag den 4. april 2013 med sin oplevelse af at være ramt af stress.

Annette har været opmærksom på sine stressreaktioner og på udviklingen og hun vil gerne åben og ærligt dele det med dig.

Stress er ofte noget du / jeg skjuler for andre uanset om det er de nærmeste, venner eller kolleger. Vi vil gerne i fællesskab arbejde for at stress er noget, vi taler om.

Meld dig til arrangementet her på hjemmesiden.

Hilsen Henriette Solmand  (indehaver og NLP psykoterapeut)

 

 

EKSAMENSANGST

SLIP FOR EKSAMENSANGST

 

Glæder mig i den grad til at tage hul på problematikken ..

Og mens jeg (Henriette Solmand) var ved at gøre klar med det hele, dumpede en tilbagemelding ind fra en tidligere klient. Klienten var omkring 20 år, mens terapien stod på og er efterfølgende startet på en videregående uddannelse.

Lige præcis denne klient havde eksamensangst som en udfordring. Læs endelig klientens syn på forløbet og forandringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg bliver helt rørt over, at modtage sådan en besked. Bekræfter ihvertfald mig i, at jeg har valgt rigtigt ved at arbejde med mennesker på denne måde.

Klienten sluttede af med disse ord;

Eksamensangst er noget de fleste af os på en aller anden måde har haft berøring med. Hvis ikke selv, så ihverfald i forhold til medstuderende, venner eller familie.

Kan man på nogen måde gøre det nemmere at være i eller finde veje til at blive fri for eksamensangst, det vil jeg meget gerne gøre noget aktivt for. Også fordi jeg ved, at udfaldet af en eksamen kan have betydning for; om man læser videre eller ej eller om man stopper der.

Det bliver et super spændende arrangement om eksamensangst. Som deltager i foredraget kan du vælge om du vil være aktiv eller bare lytte til snakken. Dit valg. Jo mere aktiv du er, jo mere får du med derfra.

Hilsen Henriette Solmand

FORÅR 2013

FORÅR 2013

Eksamensangst, stress, jalousi og værdier i livet er på programmet dette forår. Vi gentager succerne fra 2012 og har medtaget et nyt og meget relevant område for især studerende, nemlig eksamesangst. Velkommen til en ny sæson i Kommunikationshuset SOLMAND.

Vi starter for alvor op i marts med eksamensangst. Der er alt for mange som er udfordret på netop dette område. Kunne man slippe for den eller ihvertfald få den reduceret til sommerfugle i maven, så er vi nået langt.

 • Tema-aften, SLIP FOR EKSAMENSANGST afholdes den 21/3 2013

Succes, mindre succes eller måske fiaske. I erhvervslivet, voksen som ung eller studerende kan vi blive udfordret på vores kommunikation. Måden vi taler på, vores mimik og  måden vi bevæger os på er med i vores kommunikation. Alle vores signaler er altså i spil. Få bedre styr på det ved at deltage i 2 meget relevante workshops. Disse workshops kan være et supergodt supplement til eksamensangst.

 • Workshop, OVERSKUD I SAMTALEN afholdes 8+9. april 2013
 • Workshop, PERSONLIG PERFORMANCE afholdes 10+11. april 2013

April har fokus på stress og depression, som kan være en følgereaktion på stress. Det er et tema, som de fleste har mærket på egen krop. Nogle vælger at fornægte det, mens andre er åbne for at arbejde med det. Er vi under pres kan vi meget let overreagere, selv om vi i realiteten ønsker noget andet.

 • Tema-aften, HJÆLP! Jeg er overbooket… afholdes 4. april 2013

Maj måned åbner op jalousi og arbejder med vores værdier. Supplerende workshop går i dybden med kærlighedssprog.

 • Tema-aften, Hvordan lever vi med jalousi afholdes 2. maj 2013
 • Tema-aften, Værdier i livet afholdes 16. maj 2013
 • Workshop, All you need is LOVE afholdes 28+29. maj 2013

HVORDAN ER DIT LIV GENERELT? Står du midt i nogle svære valg? Har livet omkring dig valgt for dig? Har du brug for flere ressourcer til at klare udfordringer? Har du brug for hjælp til at se nye veje? Måske drejer det sig om en af dine nærmeste, noget familie, en kæreste eller en veninde. Er du midt i eller blandt de nærmeste – så kan Kommunikationshuset SOLMAND måske hjælpe på vej. Vi tilbyder tema-arrangementer til at skabe indsigt, psykoterapi til den enkelte og workshops, hvor der arbejdes i grupper.

DECEMBER – og min gave til dig

december – og min gave til dig

Kulde og sne, jo det er sørme december.

Vi får mere og mere lyst til at være indenfor som dagene skrider frem. Julen er for de fleste indbegrebet med at være sammen, glæde, kærlighed, lyst til at give hinanden noget og mest af alt – bare at være. Det er også god mad, for lidt motion og en tid, hvor familier mødes på kryds og tværs. Sådan er det også for mig selv.

Det er også en periode, hvor følelserne kan være kraftigt i spil og vi kan ende ud med at overreagere på stort og småt. Indimellem er vores liv lidt op ad bakke. Hvis du er imellem dem, som gerne vil slippe for disse overreaktioner eller bare have en lettere vej i livet, – så overvej om Kommunikationshuset SOLMAND skal hjælpe dig videre.

December er julegavernes tid. Køb en personlig gave; et gavekort til Kommunikationshuset SOLMAND. Gavekortet kan anvendes til de forskellige arrangementer, workshops eller psykoterapi.

Jeg glæder mig til at se DIG OG DINE.         Henriette Solmand

For 120 kr. får du foredrag og workshop

Det er kort sagt super billigt at deltage i tema-aftener hos Kommunikationshuset SOLMAND. Først et foredrag på godt 1 time + næsten 1½ times workshop, hvor der arbejdes i grupper med dagens tema. Det er virkelig værd at lave plads i kalenderen til disse arrangementer. For foredrag alene koster det 60 kr.

De første arrangementer er klar. Meget spændende temaer omkring vores valg i livet. Dem, som vi selv tager og dem, som bliver nødt til at tage. Det er noget, som vi alle har en mening om og en holdning til. Der er lagt op til engagement og livlig debat. GRIB CHANCEN OG LAD DIG UDFORDRE…

Tilmeldingen er klar og det skal være en fornøjelse at have DIG med.                    (Obs: DU kan tilmelde dig allernederst på siden med arrangementet)

Skøn feedback på psykoterapi

 

 

Har samlet lidt forskellig feedback til inspiration.

 

Den første feedback er fra en ung kvinde, som var usikker på sin vej i livet og gerne ville have hjælp til at få klarhed over, hvilken vej hendes liv skulle gå.

 

Et ungt mennneske, som oplevede mange forandringer i sit liv, i sin hverdag. Pludselig forsvandt den ellers normale og meget smittende glæde.

 

 

Den rolige og sindige jyde, som i mange år havde gået stille med dørene. Han tog skridtet til en forandring, hans forandring.

 

 

 

 

 

 

 

En dag kom en seriøs og frisk ung kvinde med en velkendt problematik, eksamensangst. Hun bød frisk ind med sine oplevelser og fik ligeså meget og måske mere med derfra.

 

 

 

 

En mor med et dejligt ønske, nemlig at være mere glad i hverdagen og hvem vil ikke gerne være mere glad.

 

 

 

Video om Kommunikationshuset SOLMAND

 

“Fik du sagt det, du ville?

At kommunikere godt, sagligt og sobert er en udfordring, vi alle dagligt prøver af. Men det sker også af og til, at den man kommunikerer med, opfatter et helt andet budskab i det sagte, end der egentligt var tilsigtet. Og hvad var det så lige der gik galt? Det kan Henriette Solmand måske hjælpe dig på rette vej med. I hjertet af Oddense ligger Kommunikationshuset Solmand, der tackler kommunikationsopgaver for både virksomheder og private.

Med sin uddannelse som psykoterapeut tager Henriette Solmand fat, der hvor kommunikationen knækker, og leder samtalen ind på rette spor igen. Vi har besøgt hende for at mere at vide om den svære kunst: at have en god samtale.”

Kilde: René Jannick, videojournalist, Spøttrup Ugeavis.

—————————————————————— 

Rene fra Spøttrup Ugeavis smuttede indenfor en tidlig morgen og som resultat af det har han produceret denne video for at fortælle om personen bag Kommunikationshuset SOLMAND. Det er jeg vældig glad for.

René er videojournalist hos Spøttrup Ugeavis. Se videoen, som René har produceret her nedenfor. Synes  faktisk, at det er blevet rigtig godt. Håber I synes det samme.. 

 

Spot i lokalradioen og facelift af hjemmeside

 

Hjemmesiden www.solmand.dk har fået et flot facelift.

På hjemmesiden er der kommet mere fokus på farver og sammenhæng, ligesom at det nu er muligt at tilmelde sig til arrangementerne direkte på hjemmesiden og det gør det hele meget nemmere. Derudover er der åbnet op for at lægge nyheder ind på hjemmesiden. Det er muligt at abonnere på nyhederne via RSS.

 

Som en måde at sprede budskabet om Kommunikationshuset SOLMAND, kan nedenstående spot i den kommende periode høres på såvel Radio Skive som på Radio Limfjord.

Solmand – Uge 37 2012 – Vend Kajakken

 

 

Vigtigheden af pauser

 

Et filosofisk indlæg om pause, som måske er værd at læse til ende. Ordbogen siger; at pause er et kortere eller længere ophold.

Pause kan være noget, vi giver os selv. Det kan også være noget vi giver til andre. Alt lige fra en kunstnerpause; en stille stund til et frikvarter eller en stilletime. Når vi får pause eller holder pause, så sætter det gang i en proces hos os. Vores krop lader op og gør sig klar til noget nyt. I en pause kan du måske opleve, at du går fra at være meget indadvendt til igen at have lyst til at møde verdenen. Lidt fascinerende.

En pause er ofte tid til noget “andet”. Tid til reflektion. En pause kan give luft, overskud og energi. Pauser kan være opføltende og måske også det modsatte. Tror at nogle kan opleve pause som direkte kvælende og ødelæggende . Mens andre igen føler kedsommeligheden og måske kan bruge den til at lade tankerne rulle på en afslappende og uforpligtende måde og måske i sidste ende opleve kreativitet.

Pause kan foregå alene eller sammen med andre. Nogle af os er mere udadvendte end andre. Nogle har behov for alene-pauser, mens andre igen har svært ved pauser for sig selv. Skal vi være alene i en pause kan musik være et supplement. Musik kan også være et godt redskab til at få de afslappende tanker igang og være med til at en pause bliver endnu bedre.

For eksemplets skyld, så træk vejret dybt, dybt ind, luk måske øjnene og slap af – et øjeblik. Kan du det? Kan du mærke dig selv og være bevidt om, at du slapper af og at det er okay at slappe af. Det kan være godt at øve sig på.

Der er ingen tvivl om, at det kan være svært at holde pause. For nogle endda helt umuligt at holde pause. Hvis du har svært ved den lille øvelse, kan du være i en meget travl periode, hvor du reelt har brug for at geare ned. I en travl hverdag, kan det være svært at finde både tid og plads til pauser.

Er du mellem dem, som først kan slappe af, når alle andre er ude af øje og sind, så kan du måske have fordel i at finde mange små pauser i løbet af dagen. Det kan være 2 minutter længere på toilet, 2 minutter længere under bruseren eller 2 minutter længere om at lægge tøj sammen. Alt i alt, så find nogle nye måde at holde pause på.

Med disse ord, NYD DIN PAUSE OG GØR DIG KLAR til at møde verdenen igen.

 

I september måned – 25% rabat på psykoterapi

 

Vær i nuet, nyd livet, lyt til dit hjerte og hav modet til at følge og realisere dine drømme. Gør noget ved det nu, så du kan frigøre energi…

Med de ord vil jeg minde om, at Kommunikationshuset SOLMAND i september har 25% rabat på psykoterapi.

ER DU KLAR TIL:

 • at få flere ressourcer i hverdagen
 • at opdatere dine reaktionsmønstre
 • at få klarhed omkring udfordringer
 • at få indsigt i dig selv

Kommunikationshuset SOLMAND arbejder med forandringsprocesser og personlig udvikling gennem inspirerende temadage, workshops, rådgivning og psykoterapi.

VÆR MED TIL AT SKABE DIN EGEN FREMTID